Jaka przyszłość czeka polską gospodarkę i motoryzację

W ciągu ostatnich 34 lat Polska gospodarka i sektor motoryzacyjny odnotowały spektakularny sukces. Jakie są jego źródła i czy mamy szansę na dalszy rozwój w podobnej skali w kolejnych dziesięcioleciach? Odpowiedzi na te i inne pytania szukać będą uczestnicy XVIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego organizowanego przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

W 1989 r. Polska stanęła przed wyzwaniem transformacji gospodarki z modelu sterowanego centralnie na wolnorynkowy. Wiązało się to z wieloma reformami, niekiedy bardzo bolesnymi. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku byliśmy jednym z najbiedniejszych państw Europy, ustępując pod względem wysokości dochodu per capita m.in. Rumunii czy Ukrainie.

Według danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego dochód narodowy Polski w cenach stałych wynosił w 1989 r. zaledwie 67 mld dol. Tymczasem w 2022 r. było to już prawie 691 mld dol., czyli ponad 10 razy więcej. Znacząco wzrósł też dochód na mieszkańca. Trudno sobie dziś wyobrazić, że w ostatnich latach PRL przeciętna miesięczna płaca w naszym kraju wynosiła zaledwie 20 – 30 dolarów. Polski PKB per capita w cenach stałych wynosił w 1989 r. zaledwie 1,77 tys. dol., podczas gdy w 2022 r. było to już ponad 18,3 tys. dol. PKB na głowę z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej osiągnęło w 2022 r. prawie 36,8 tys. dol. wobec 10,4 tys. dol. w 1989 r. W rankingu Banku Światowego polska gospodarka znajduje się obecnie na 21. miejscu na świecie pod względem wypracowanego PKB. Jesteśmy zaliczani do gospodarek o wysokim dochodzie per capita (high-income economy).

W ciągu 34 lat od rozpoczęcia transformacji gospodarczej Polska odnotowała zaledwie trzy lata spadku PKB – w 1990 i 1991 r. oraz w 2020 r. Takim rezultatem nie może pochwalić się żaden inny kraj europejski. Co więcej, Polska jest jedną z dwóch gospodarek na świecie – oprócz Australii – która od 1992 do 2019 r. cieszyła się nieprzerwanym wzrostem.

Sukces gospodarki nie byłby możliwy bez przedsiębiorców i firm. Aby skutecznie konkurować na rynku młode polskie przedsiębiorstwa od samego początku musiały radzić sobie z globalnymi trendami. Wiele z nich wykorzystało szansę, jaką otworzył przed nimi pełen dostęp do rynku europejskiego w efekcie wejścia do Unii Europejskiej. Konkurencyjność, innowacyjność i elastyczność sprawiły, że polskie firmy umacniały swoją pozycję także w czasach, kiedy inni tracili, np. podczas globalnego kryzysu gospodarczego 2008-2009.

Jesteśmy liczącym się producentem, eksporterem dóbr, krajem o jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Jednym z głównych motorów napędowych wzrostu gospodarczego jest branża automotive. Przemysł motoryzacyjny odpowiada za 8 proc. PKB oraz za ok. 13,5 proc. wartości eksportu. Motorem napędowym branży są dostawcy części. Nie bez powodu nasz kraj nosi miano zagłębia produkcji części motoryzacyjnych. Polska zajmuje siódme miejsce na liście największych eksporterów podzespołów na świecie, z wartością eksportu 15,1 mld dolarów, która rokrocznie wzrasta. W Polsce fabryki części posiadają czołowe światowe koncerny takie jak m.in. Bosch, Brembo, BorgWarner, Federal-Mogul, Gates, Mahle, DRiV, ZF-TRW oraz Valeo. Możemy się również poszczycić rodzimymi biznesami, które równie prężnie działają na rynku krajowym oraz za granicą.

Jakie były główne czynniki wzrostu? Jaką rolę w rozwoju odegrało państwo? Czy można utrzymać te wyniki? Tematy te będą omawiane w trakcie XVIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, który odbędzie się 23 listopada 2023 r. w warszawskim hotelu Sound Garden (ul. Żwirki i Wigury 18, sala Symfonia).

W organizowanym przez SDCM panelu dyskusyjnym pt. „30 lat drogi do sukcesu – transformacja polskiej gospodarki i motoryzacji” wezmą udział Cezary Kaźmierczak – prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Marcin Fabianowicz – dyrektor zarządzający w Departamencie Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Piotr Palutkiewicz – wiceprezes Warsaw Enterprise Institute oraz Igor Janke – autor m.in. książki pt. „Siła Polski” oraz podcastu „Układ otwarty”. Moderatorem panelu będzie prezes SDCM Tomasz Bęben.

Jakie są główne powody wzrostu gospodarczego ostatnich ponad 30 lat z perspektywy przedsiębiorców? Czy możemy już spocząć na laurach? Jak zmieniła się motoryzacja? Jak konkurować w obecnym świecie, aby utrzymać się w gronie liderów? To kluczowe zagadnienia, którymi zajmą się paneliści. Tematem dyskusji będzie również rola państwa w stymulowaniu wzrostu gospodarczego oraz inwestycje zagraniczne w Polsce i ich udział w rozwoju, a także wpływ specjalnych stref ekonomicznych na rozbudowę polskiej gospodarki.

Informacje o Kongresie

Zaproszenie na XVIII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) to ponad 100 największych graczy przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld złotych rocznie tworzących ponad 330 000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

Paweł Misierewicz

Public Affairs & Communications

pawel.misierewicz@sdcm.pl

734 478 074

O badaniach technicznych w Senacie

Od dwóch dekad opłata za obowiązkowe badanie techniczne samochodu osobowego nie drgnęła i wynosi 98 złotych. Jest to jedna z opłat, które najwytrwalej bronią się