O nas

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Zrzesza działające na polskim rynku firmy z branży motoryzacyjnej specjalizujące się w produkcji i dystrybucji części oraz w usługach.

Broni wolności konkurencji i wyboru dla konsumentów oraz przedsiębiorstw.

Posiada realny wpływ na decyzje legislacyjne dzięki przynależności do czołowych europejskich organizacji związanych z sektorem motoryzacyjnym – CLEPA i FIGIEFA.

Wizją SDCM jest zapewnienie przemysłowi i rynkowi motoryzacyjnemu najlepszych ram prawnych, w których przychodzi prowadzić działalność przedsiębiorcom, a także ochrona konkurencyjności.

SDCM jest prężnie działającą polską organizacją powstałą dzięki współpracy producentów oraz dystrybutorów części motoryzacyjnych.

Siła rynkowa jaką wspólnie stanowią członkowie SDCM daje stowarzyszeniu legitymację do wyrażania opinii i wiążących stanowisk w imieniu całej branży motoryzacyjnej w Polsce oraz możliwość podejmowania skutecznych działań w obronie konkurencji i wyboru dla konsumentów.

SDCM reprezentuje często konkurujące ze sobą firmy, które traktują udział i prace w Stowarzyszeniu jako inwestycję w lepszy rozwój motoryzacji.

Nasza Misja

Występowanie w imieniu całej branży motoryzacyjnej w Polsce.

Wywieranie wpływu na procesy legislacyjne prowadzone na szczeblu krajowym oraz europejskim i dotyczące rynku motoryzacyjnego.

Wspieranie budowania warunków prawnych niezbędnych dla rozwoju uczciwej konkurencji, rozwoju handlu międzynarodowego i globalnej harmonizacji technicznej.

Dbanie o przestrzeganie prawa antymonopolowego.

Promowanie innowacji i prac badawczo rozwojowych na rynku motoryzacyjnym.

Działanie na rzecz rozwoju przemysłu i rynku części motoryzacyjnych.

Informowanie o bieżącej sytuacji, szansach i zagrożeniach dla przemysłu i rynku motoryzacyjnego.

Zasady działania SDCM

SDCM jest organizacją pozarządową.

Wszystkie środki pozyskane ze składek członkowskich są przeznaczane na ochronę praw i interesów członków SDCM.

Pracami Stowarzyszenia kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą reprezentanci firm członkowskich.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które opracowuje politykę Stowarzyszenia.

Zespoły Doradcze powoływane w ramach Stowarzyszenia wypracowują stanowiska w wybranych obszarach dedykowanych poszczególnym zagadnieniom, które następnie są prezentowane decydentom.

Zarząd

Tomasz Bęben

Prezes Zarządu SDCM

Krzysztof Soszyński

Członek Zarządu (Inter Cars)

Adam Kapek

Członek Zarządu (Moto-Profil)

Mariusz Dankowski

Członek Zarządu (Groupauto CEE)

Joanna Krężelok

Członek Zarządu (TMD Friction)

Sławomir Welezinski

Członek Zarządu (Delphi Technologies)