Członkowie

SDCM jest wspólnym przedsięwzięciem firm na co dzień często ze sobą konkurujących, jednakże potrafiących dostrzec takie biznesowe obszary, w których należy działać razem. Początkowo Stowarzyszenie powstało jako reprezentacja największych dystrybutorów części motoryzacyjnych. Z czasem do organizacji zaczęły dołączać mniejsze firmy, świadome potrzeby wspólnej reprezentacji i wspólnego działania. Kolejnym krokiem było poszerzenie Stowarzyszenia o producentów części, a dalej o sekcję usługową.
Odtwórz wideo

Produkcja

Dystrybucja

Usługi