FEV nowym Członkiem SDCM

Wśród Członków SDCM witamy kolejną firmę – FEV Polska należącą do FEV Group.

FEV Group to wiodąca na świecie firma zajmująca się inżynierią i mobilnością cyfrową. Razem z naszymi klientami kształtujemy przyszłość sektora mobilności w zakresie transportu neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla oraz wydajnego, połączonego i bezpiecznego transportu. Dzięki naszej dogłębnej wiedzy specjalistycznej zapewniamy klientom i społeczeństwu najnowocześniejsze rozwiązania zapewniające najwyższą wartość mobilności i najbardziej zaawansowane doświadczenia transportowe z punktu A do punktu B.

Nasza wiedza obejmuje inteligentne oprogramowanie i zrównoważony rozwój systemów napędowych, a także pełną inżynierię pojazdów. Ponadto nasza oferta usług obejmuje wyrafinowaną inżynierię systemów, rozwój systemów cyberfizycznych, integrację oprogramowania i E/E dla pojazdów definiowanych programowo z wysoce zautomatyzowanymi i bezpiecznymi funkcjami jazdy, a także integrację pojazdów. Możliwości inżynieryjne FEV obejmują cały ekosystem mobilności, w tym wszystkie zastosowania drogowe, a także zastosowania kolejowe, morskie, lotnicze, rolnicze, budowlane, górnicze i przemysłowe. Dodatkowo przenosimy nasze zaawansowane know-how i innowacje na sąsiednie rynki, takie jak sektor energetyczny, aby dostarczać najlepsze w swojej klasie rozwiązania branżowe.

FEV Group zatrudnia obecnie 7300 wysoko wykwalifikowanych specjalistów w centrach rozwoju zorientowanych na klienta, w ponad 40 lokalizacjach na pięciu kontynentach.

Elektryczna zadyszka?

W 2024 r. kraje UE mają zamiar wyprodukować łącznie 2,6 mln pojazdów elektrycznych, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest on

Niemiecka rEVolta wagi ciężkiej

W drugiej połowie stycznia Rada UE i Parlament Europejski zawarły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia na temat dekarbonizacji sektora transportowego. Według niego do 2030 r. emisje