Dalszy rozwój Aftermarketu niemożliwy bez sprawiedliwych ram prawnych

Motoryzacyjny rynek wtórny w Europie, podobnie jak przemysł pierwszomontażowy, stoi w obliczu transformacji kształtowanej przez politykę zrównoważonego rozwoju, postęp technologiczny i zmieniające się ramy regulacyjne. Wnioski z 15. edycji CLEPA Aftermarket Conference są jasne. Potrzeba jaśniejszych przepisów by odblokować innowacyjność i konkurencyjność na rynku wtórnym. Jak podkreślili eksperci, sprawiedliwe regulacje pozwolą na tworzenie bardziej ekologicznych i inteligentnych rozwiązań dla niezależnego rynku motoryzacyjnego oraz będą sprzyjać silniejszemu ekosystemowi mobilności w Europie.

Potrzeba elastycznych ram prawnych

Przed zbliżającymi się wyborami europejskimi, 15. edycja zebrała wybitny skład decydentów, specjalistów i trendsetterów, którzy przedstawili spostrzeżenia i strategiczne wytyczne dotyczące bardziej konkurencyjnego ekosystemu mobilności. Wydarzenie, które odbyło się w dniach 20 i 21 marca w Brukseli pod hasłem „Cyfrowe i zrównoważone rozwiązania dla konkurencyjnego rynku wtórnego”, zgromadziło ponad 250 uczestników, w tym prelegentów najwyższego szczebla z Komisji Europejskiej i przemysłu.

W swoim przemówieniu powitalnym sekretarz generalny CLEPA, Benjamin Krieger, stwierdził: „Osiągnięcie strategii zrównoważonego rozwoju będzie możliwe tylko przy wsparciu publicznym dla zmniejszenia ryzyka inwestycji w nowe technologie i zasady, które są spójne i konsekwentnie zgodne z celami polityki. Patrząc na wybory europejskie, byliśmy świadkami pięciu lat bezprecedensowej aktywności politycznej i regulacyjnej – teraz nadszedł czas, aby skupić się na wdrażaniu tych polityk„.

Prezydent CLEPA, Matthias Zink, potwierdził swoje zaangażowanie w kształtowanie polityki sprzyjającej działaniom na rzecz klimatu, przy jednoczesnym wspieraniu konkurencyjnego przemysłu UE: „Ogólne ramy regulacyjne w Europie muszą pozostać ambitne, ale elastyczne, aby umożliwić ciągłe innowacje i pozwolić wszystkim rozwiązaniom spełnić swoją rolę. Pomoże to nam osiągnąć nasze cele szybciej i skuteczniej, jednocześnie zapewniając konsumentom wybór„.

Motoryzacja innowacjami stoi

10 innowacyjnych start-upów zaprezentowało najnowocześniejsze technologie w zakresie elektryfikacji, zrównoważonego rozwoju, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji, oferując wgląd w przyszłe usługi na rynku wtórnym. Kanadyjska firma BL Innovare zdobyła nagrodę „Best pitch” za prezentację swojego bezdotykowego systemu kontroli drive-thru, zdolnego do rejestrowania tysięcy pomiarów na sekundę, oferującego kompleksową kontrolę pojazdu, od dokumentacji zewnętrznego kształtu pojazdu po pomiar kątów ustawienia kół.

Dostęp do diagnostyki pokładowej kluczem dla rozwoju aftermarketu

W drugim dniu konferencji pierwsza sesja koncentrowała się na środowisku legislacyjnym i perspektywach rynkowych dla europejskiego rynku wtórnego, przygotowując grunt pod dyskusje na temat trendów branżowych i zmian regulacyjnych.

Debbie Capell z S&P Global nakreśliła główne trendy wpływające na europejski rynek wtórny, w tym elektryfikację i gwałtowny wzrost liczby chińskich pojazdów elektrycznych. Sebastian Kempf z McKinsey przedstawił na przykładzie, w jaki sposób generatywna sztuczna inteligencja odblokowuje nowe możliwości w zakresie mobilności i rynku wtórnego, wykorzystując złożoność działalności na rynku wtórnym do napędzania rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji.

W drugiej sesji Marcus Sacré i Thomas Funke z Osborne Clarke wygłosili przemówienie na temat znaczenia przepisów dotyczących informacji o naprawach i konserwacji (RMI) oraz rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym (MVBER), podkreślając wyzwania związane z egzekwowaniem tych przepisów. Po tej prezentacji odbyła się dyskusja panelowa skupiająca się na tym, jak utrzymać równe szanse dla warsztatów samochodowych. W panelu wzięli udział Mark Nicklas, szef działu mobilności w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej, Laurianne Krid z FIA Region I, Jeremy Smith z Belron i Jan-Willem van der Linden z CECRA. Dyskusje toczyły się wokół roli ram prawnych w utrzymaniu konkurencyjności wśród uczestników rynku wtórnego. Podczas gdy przepisy sektorowe dotyczące dostępu do danych pozostają przedmiotem dyskusji w Komisji, paneliści podkreślili priorytetowe znaczenie regulacji dotyczących bezpiecznego dostępu do diagnostyki pokładowej (OBD) i zapewnienia bezpiecznego montażu części zamiennych. CLEPA wzywa do przyjęcia przepisów sektorowych i popiera zamiar Komisji, aby uregulować bezpieczny dostęp do OBD tylko wtedy, gdy obejmuje on wszystkie interfejsy pojazdu. Osiągnięto konsensus w sprawie konieczności stworzenia jasnych przepisów w celu utrzymania konkurencji i wyboru konsumentów, przy czym regulacje RMI i MVBER okazały się podstawowymi filarami o zwiększonym znaczeniu w przyszłości.

Frank Schlehuber, starszy konsultant CLEPA ds. rynku, zamknął 15. edycję konferencji optymistycznym akcentem, stwierdzając: „Jesteśmy na dobrej drodze w kierunku zrównoważonego rozwoju, a technologie takie jak sztuczna inteligencja odgrywają kluczową rolę w upraszczaniu procesów na rzecz ekologicznej i cyfrowej transformacji. Skupienie się Komisji na sformułowaniu nowego rozporządzenia w sprawie bezpiecznego dostępu do OBD sygnalizuje postęp, jednak wyzwaniem pozostaje rozszerzenie tego ogólnego rozwiązania na wszystkie dostępne interfejsy pojazdów. Zachęcam wszystkich do opowiadania się za bezpiecznym i sprawiedliwym dostępem do interfejsów pojazdów, niezbędnym do utrzymania ekologicznego i konkurencyjnego, a także przystępnego cenowo i przyjaznego dla konsumentów ekosystemu mobilności w Europie„.

2024-03-20-CLEPA-043

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) to ponad 250 największych graczy przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld złotych rocznie tworzących ponad 330 000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych). Więcej informacji na www.sdcm.pl.

Paweł Misierewicz

Public Affairs & Communications

pawel.misierewicz@sdcm.pl

734 478 074

Stawki za badania techniczne pozostają bez zmian

Obecna stawka za badania techniczne pojazdów obowiązuje od 2004 roku. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej podejmowali w tym czasie wiele działań, które miały na celu pokazanie problemów

Kluczowi przedstawiciele europejskiej motoryzacji w Warszawie

CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) reprezentuje interesy środowiska producentów części motoryzacyjnych, zrzeszając także organizacje krajowe jak polskie SDCM (Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych).