Wzmocnienie europejskiego ekosystemu motoryzacyjnego: apel o podjęcie działań regulacyjnych

Wzmocnienie europejskiego ekosystemu motoryzacyjnego: apel o podjęcie działań regulacyjnych” to nowy Position Paper grupy niezależnych usługodawców w sprawie pilnej potrzeby podjęcia działań regulacyjnych w celu odblokowania europejskiego ekosystemu danych w sektorze Automotive, wspierania konkurencji, innowacji, wyboru konsumentów i dostępności.

Data Act ustanawia ważne nowe zasady udostępniania danych w Europie, ale nie rozwiązuje podstawowej kwestii konkurencji wynikającej z uprzywilejowanej pozycji producentów pojazdów w zakresie dostępu do danych pokładowych. Rozwiązanie: Europa potrzebuje regulowanego dostępu do danych pokładowych, zapewniających równy dostęp dla wszystkich uczestników rynku, co pozwoli odblokować inwestycje zarówno w tradycyjne, jak i innowacyjne usługi. Wzywamy Komisję Europejską do podjęcia zdecydowanych działań i zaproponowania przepisów sektorowych dotyczących dostępu do danych, funkcji i zasobów w pojazdach do końca tego roku.

Potrzebujemy dostępu do danych dla cyfrowej mobilności!

FIGIEFA: nowe władze na trudne czasy

Przed europejskim motoryzacyjnym rynkiem wtórnym stoi obecnie wiele wyzwań związanych z bliźniaczą transformacją – zieloną i cyfrową. Czy rynek da radę dopasować się do nowej