Szczyt branży motoryzacyjnej za nami

Ostatnie 30-lat polskiej gospodarki i motoryzacji, dekarbonizacja transportu, regeneracja części motoryzacyjnych, przyciąganie talentów do branży – to tylko niektóre z tematów omawianych na XVIII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego zorganizowanym 23 listopada przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Kongres pod znakiem jubileuszy

W ciągu ostatnich 34 lat polska gospodarka i sektor motoryzacyjny odnotowały spektakularny sukces. Z pozycji jednego z najbiedniejszych państw Europy, skromnego reprezentanta bloku wschodniego, staliśmy się liczącym producentem, eksporterem dóbr, krajem o najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej z PKB na poziomie, który nie sytuuje nas dziś w ogonie Europy. Jednym z głównych motorów napędowych tego wzrostu gospodarczego jest branża motoryzacyjna. Motoryzacja odpowiada za 8% PKB oraz za ok. 13,5% wartości eksportu. Najważniejszym jej ogniwem są dostawcy części. Polska zajmuje 7. miejsce na liście największych eksporterów podzespołów na świecie z wartością eksportu 15,1 mld dolarów, która rokrocznie wzrasta. Podwaliny pod ten niewątpliwy sukces położyły również polskie firmy motoryzacyjne w dużej mierze powstałe w okresie transformacji ustrojowej, a co za tym idzie, świętujące ostatnio 30-lecia swojej działalności.

W panelu „30 lat drogi do sukcesu – transformacja polskiej gospodarki i motoryzacji” wzięli udział Marcin Nowacki – wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Marcin Fabianowicz – dyrektor zarządzający w Departamencie Inwestycji Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), Piotr Palutkiewicz – wiceprezes Warsaw Enterprise Institute oraz Igor Janke – autor m.in. książki pt. „Siła Polski” oraz podcastu „Układ Otwarty”. Dyskutowali oni o przyczynach tego niewątpliwego sukcesu oraz możliwości utrzymania trendu w kolejnych latach. Jak duży skok dokonała polska motoryzacja uczestnicy Kongresu przekonali się naocznie. Na kilkudziesięciu slajdach pokazany został rozwój siedzib firm członkowskich SDCM – od niewielkich pomieszczeń i budynków po ogromne magazyny, fabryki i przestrzenie biurowe.

– Pierwszymi magazynami polskich dystrybutorów były szafy w mieszkaniach, a o magazynach wysokiego składowania mówiło się wtedy żartobliwie, gdy ktoś oprócz szafy miał jeszcze pawlacz pełen części motoryzacyjnych. Po ponad 30-latach takie sytuacje są niewiarygodnymi anegdotami opowiadanymi młodszym pokoleniom. Dziś polska motoryzacja, zarówno produkcja jak i rynek, nie mają się czego wstydzić na arenie europejskiej, a pod wieloma względami są liderami rozwoju – mówi Alfred Franke, prezes honorowy Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), prezes grupy medialnej MotoFocus.pl

_J2A9860.JPG

Tegoroczny Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego był również okazją do świętowania „pełnoletności” SDCM. Stowarzyszenie powstało latem 2005 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa dla dobra przemysłu i rynku motoryzacyjnego w Polsce i w Europie.

Zrównoważony rozwój w motoryzacji

Ograniczanie śladu węglowego w motoryzacji jest kluczowym zadaniem w kontekście globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi. Strategii i działań, które mogą przyczynić się do redukcji śladu węglowego w motoryzacji, jest wiele – na czele z elektryfikacją pojazdów, którą promuje UE. Przejście na pojazdy elektryczne lub hybrydowe zwiększa efektywność energetyczną i redukuje emisje spalin, zwłaszcza jeśli energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł. Jednakże nie jest to jedyna droga do celu, jakim jest czystsza mobilność.

– Aby zdekarbonizować transport potrzebujemy przystępnych cenowo, neutralnych dla klimatu rozwiązań. W związku z tym konieczna jest otwartość na technologie, które pomogą nam spełnić ambitne cele ochrony klimatu przy jednoczesnym rozwoju europejskiej gospodarki i zadowoleniu konsumentów – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), członek zarządu CLEPA.

Kolejnym sposobem na zazielenianie motoryzacji jest na przykład regeneracja części. Podczas regeneracji elementów ograniczana jest produkcja materiałów służących do tworzenia nowych podzespołów. Co ważne, zużycie surowców w procesie regeneracji jest od 50 do 90% niższe niż w przypadku produkowania nowej części zamiennej od podstaw. Niestety niedoskonałe przepisy nie pozwalają wykorzystać pełnego potencjału tego procesu. Podczas sesji „Regeneracja części – klucz do zrównoważonego rozwoju” eksperci, przedstawiciele przedsiębiorstw regenerujących, starali się zdefiniować te problemy i wypracować wspólne stanowisko w sprawie koniecznych zmian legislacyjnych.

_J2A0258.JPG

Talenty w branży moto

Branża motoryzacyjna to jedna z największych i najszybciej rozwijających się gałęzi europejskiej gospodarki. Bezpośrednio tworzy miliony miejsc pracy, a pośrednio nawet kilkukrotnie więcej. Obecne zmiany w motoryzacji, odczuwalne megatrendy, w tym cyfryzacja, napędy nisko i zeroemisyjne, powodują często konieczność przekwalifikowania zawodowego oraz rozwijania nowych kompetencji (ang. reskilling & upskilling). Potrzeba pracowników z kwalifikacjami dotąd rzadko wykorzystywanymi w motoryzacji. 

Sposoby na przyciąganie nowych talentów do branży automotive, w tym zwłaszcza do rynku wtórnego, były jednym z tematów, któremu poświęcono specjalną sesję podczas XVIII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego. Oprócz prowadzącego panel Krzysztofa Soszyńskiego, wiceprezesa Inter Cars S.A. w dyskusji wzięli udział także Michał Tochowicz, prezes Moto-Profil, Fotios Katsardis, prezes TEMOT International & Talents4AA oraz Stephane Freitas, starszy doradca ds. marketingu w NEXUS Automotive International.

_J2A0360.JPG

Europejski punkt widzenia

Podobnie jak podczas poprzednich kongresowych spotkań, również podczas tegorocznej edycji aktywny udział wzięli przedstawiciele europejskich organizacji sektorowych, nakreślając obraz rynku i przemysłu motoryzacyjnego w obliczu wyzwań legislacyjnych i technologicznych. W panelu „Motoryzacja z europejskiego punktu widzenia” udział wzięli Nicolas Chauvière, prezes CEVAM, przedstawiciel APRA (Europejskiego Stowarzyszenia Regeneratorów Części Motoryzacyjnych), Sylvia Gotzen, dyrektor generalna FIGIEFA (Międzynarodowej Federacji Niezależnych Dystrybutorów Części), Benjamin Krieger, sekretarz generalny CLEPA (Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych) i Aleksander Rajch, dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA (Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych).

1S1A8765.JPG

W tegorocznym Kongresie wziął udział także Matthieu Simon, partner w Roland Berger, odpowiedzialny za projekty dotyczące motoryzacyjnego rynku wtórnego. Podczas swojego wystąpienia nakreślił obecną sytuację aftermarketu i podzielił się prognozami niedalekiej przyszłości.

– Polska, jako 7. największy eksporter części motoryzacyjnych na świecie, odgrywa kluczową rolę w europejskim ekosystemie gospodarczym. Niezwykle ważnym jest więc spojrzenie na zewnątrz. Szacuje się, że ponad 70% legislacji kształtującej branżę motoryzacyjną powstaje w Brukseli. W związku z tym nie możemy zamykać się jedynie na „własnym podwórku”. SDCM już od wielu lat aktywnie działa na rzecz branży na polu europejskim. Dzięki przynależności do FIGIEFA i CLEPA mamy bezpośredni wpływ na kształtowanie przyszłości branży motoryzacyjnej – dodaje Tomasz Bęben.

Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) to ponad 100 największych graczy przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld złotych rocznie tworzących ponad 330 000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

Paweł Misierewicz

Public Affairs & Communications

pawel.misierewicz@sdcm.pl

734 478 074

Stawki za badania techniczne pozostają bez zmian

Obecna stawka za badania techniczne pojazdów obowiązuje od 2004 roku. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej podejmowali w tym czasie wiele działań, które miały na celu pokazanie problemów

Kluczowi przedstawiciele europejskiej motoryzacji w Warszawie

CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) reprezentuje interesy środowiska producentów części motoryzacyjnych, zrzeszając także organizacje krajowe jak polskie SDCM (Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych).