Produkcja części motoryzacyjnych – niepewność w obliczu malejących zysków

CLEPA i McKinsey & Company przedstawiły najnowsze spostrzeżenia na temat kondycji i nastrojów europejskiego przemysłu motoryzacyjnego w ramach Pulse Check. To przeprowadzane dwa razy do roku badanie zapewnia kompleksowe spojrzenie na klimat biznesowy sektora, trendy, bieżące wyzwania i możliwości.

Niepewność w czasach przemian

Europejski przemysł motoryzacyjny, będący istotnym filarem gospodarki UE, musi sprostać zmienności i niepewności jakie serwują mu zarówno klienci jak i dostawcy. Pomimo znacznych przeciwności branża zachowuje ostrożny optymizm radząc sobie z wyzwaniami i opracowując strategię transformacji.

Wysoki poziom niepewności związany z nowymi projektami i popytem na pojazdy elektryczne w Europie, w połączeniu z presją ze strony producentów pojazdów (OEM) na obniżenie kosztów i obawami o konkurencyjność UE, przyczyniają się do pogorszenia nastrojów biznesowych w sektorze. W wyniku tych wyzwań 25% producentów części przewiduje, że będzie działać na marginalnych lub ujemnych poziomach rentowności, podczas gdy tylko 37% spodziewa się rentowności powyżej 5%. Prawie połowa (47%) badanych spodziewa się wzrostu przychodów w 2024 r., 31% spodziewa się natomiast spadku.

– Perspektywy dla branży producentów części motoryzacyjnych pogorszyły się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Podczas gdy niektórym producentom części udało się strukturalnie poprawić swoją bazę kosztową podczas COVID-19 i są teraz w stanie czerpać z tego korzyści, większość nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami. Kluczowymi obawami są wysoka niepewność co do przyszłego rozwoju rynku i przejścia na pojazdy elektryczne – wskazuje Lukas Michor, z firmy McKinsey.

Badanie Pulse Check ujawnia, że producenci części stoją w obliczu trudnych negocjacji cenowych z producentami samochodów (OEM), a 74% z nich wskazuje niewystarczające rekompensaty producentów samochodów jako najpilniejsze wyzwanie operacyjne. Kolejne pozycje zajęły: redukcja popytu (52%), zakłócenia w łańcuchu dostaw (24%) i przenoszenie się producentów części do innych branż (20%). Odpowiednio, 70% respondentów priorytetowo traktuje zaangażowanie się w renegocjacje handlowe z klientami OEM w celu zrównoważenia inflacyjnych kosztów produkcji.

Benjamin Krieger, sekretarz generalny CLEPA, podkreśla obawy sektora: Ponad połowa europejskich producentów części obawia się, że koszty produkcji obniżają konkurencyjność UE, a 65% sektora działa na poziomach rentowności, które nie są wystarczające do utrzymania inwestycji. Pogorszenie nastrojów na obu tych frontach w porównaniu do sytuacji sprzed sześciu miesięcy podkreśla potrzebę zwiększenia konkurencyjności UE.

Perspektywy wzrostu gospodarczego i alokacji zasobów

Badanie podkreśla również strategiczne wyzwania, w tym malejącą konkurencyjność UE ze względu na wysokie koszty produkcji (54%) i szybsze wdrażanie technologii w innych regionach (39%). Prognozy wskazują na skromne perspektywy wzrostu przewagi biznesu z Chin, przy czym tylko 31% badanych spodziewa się znacznego udziału tego rynku w przyszłych obrotach firm. Konkurencyjność kosztowa i cykle rozwoju produktów są również przedmiotem szczególnej troski dostawców działających w Chinach.

W odpowiedzi na rosnące wyzwania, producenci części intensyfikują alokację zasobów w kierunku badań i rozwoju oraz działalności produkcyjnej, jednocześnie usprawniając wzrost celów wydajności. Dodatkowo, 58% respondentów identyfikuje optymalizację materiałów i komponentów jako klucz do osiągnięcia zoptymalizowanej struktury kosztów, podczas gdy 54% podkreśla znaczenie wzrostu wydajności w produkcji.

Trudności we wdrażaniu wymagań producentów pojazdów (24%) i zgodność z celami w zakresie emisji (22%) to strategiczne obawy mniejszej części łańcucha dostaw. Cele redukcji emisji CO2 są jednak głównym wyzwaniem dla całej branży, a 52% badanych uważa wymagane zmiany w łańcuchu dostaw i śladzie produkcyjnym za najistotniejsze wyzwanie.

Badanie ujawniło również potrzebę zatrudniania i rozwijania wykwalifikowanych pracowników, w tym inżynierów oprogramowania. Dwie trzecie dostawców części obecnie przekwalifikowuje swoich pracowników lub planuje to zrobić, co wskazuje na proaktywną reakcję na kwestię zasobów ludzkich.

– Jest to kolejne badanie pokazujące, że branża przechodzi transformację, która odbywa się w mocno niesprzyjających warunkach. Europa musi stworzyć warunki dla zapewnienia dalszej konkurencyjności rodzimego przemysłu motoryzacyjnego. Myślę, że nastroje w branży byłyby lepsze, gdybyśmy w Europie, wzorem USA czy Chin, mieli holistyczną strategię przemysłową, która pozwoliłaby nie tylko osiągnąć zakładane cele klimatyczne, ale także rozwinąć potencjał gospodarczy Starego Kontynentu – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych, członek Zarządu CLEPA.


Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) to ponad 250 największych marek przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld złotych rocznie tworzących ponad 330 000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

Paweł Misierewicz

Public Affairs & Communications

pawel.misierewicz@sdcm.pl

734 478 074

O badaniach technicznych w Senacie

Od dwóch dekad opłata za obowiązkowe badanie techniczne samochodu osobowego nie drgnęła i wynosi 98 złotych. Jest to jedna z opłat, które najwytrwalej bronią się