Nowe ekoobowiązki branży motoryzacyjnej

Raportowanie czynników ESG, w tym liczenie śladu węglowego, a także partycypowanie w kosztach zagospodarowania odpadów przewidziane w projekcie ROP – oto nowe obowiązki, które będzie musiała wziąć na swoje barki branża motoryzacyjna. Kto i na co musi się przygotować – o tym rozmawiać będą eksperci podczas XVII Kongresu Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego.

ESG – Environmental, Social and Governance oraz ROP, czyli Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta to dwa terminy, które przyswoić sobie muszą przedsiębiorcy, ponieważ wkrótce zostaną na nich nałożone nowe ekologiczne zobowiązania związane z realizacją europejskiej polityki zrównoważonego rozwoju. 

Raportowanie dla wszystkich

Konieczność prowadzenia niefinansowej sprawozdawczości nie tylko rozszerzy obowiązki jednostek już raportujących, ale też nałoży nowe zobowiązania na wiele podmiotów, które nie mają żadnych doświadczeń w tej dziedzinie. Sprawozdanie ESG dotyczące czynnika środowiskowego (Environmental), społecznego (Social) i ładu korporacyjnego (Governance) będzie też obowiązkowo badane przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską. Przedsiębiorcy, którym wydaje się, że mają na razie święty spokój, bo obowiązek raportowania ESG dotyczy tylko największych firm zatrudniających powyżej 250 osób, mogą się boleśnie przekonać, że są w błędzie. Każda firma, która współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami, musi być świadoma, że wytwarzany przez nią ślad węglowy może mieć znaczący wpływ na działalność ich kontrahentów. Organizacje te będą zaś miały obowiązek raportowania danych m.in. dotyczących śladu węglowego w całym łańcuchu dostaw, a więc i w mniejszych firmach, które są dostawcami lub podwykonawcami. Będą więc od nich wymagały dostarczania odpowiednich informacji potrzebnych do raportowania, dotyczących m.in. stosowanych źródeł energii, ilości zużywanych mediów, wielkości wytwarzanych odpadów i metody ich utylizacji. Zgodnie z regulacjami Taksonomii UE działalność przedsiębiorstwa będzie można zakwalifikować jako zrównoważoną, jeśli gwarantuje ona znaczący wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu określonych celów środowiskowych.– To prawdziwa rewolucja w regulacjach związanych z odpowiedzialnością biznesu. Muszą się do niej przygotować wszyscy rynkowi gracze, nie tylko ci najwięksi, ale również mniejsze firmy stanowiące ogniwa łańcucha dostaw. Zaniedbanie tej kwestii może okazać się fatalne w skutkach. Dostarczania informacji domagać się będą partnerzy biznesowi, ale też banki – wyjaśnia Joanna Pieśluk, ESG manager w Inter Cars S.A., która na XVII Kongresie Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego poprowadzi sesję poświęconą ESG. – Generalnie nie warto czekać z raportowaniem czynników ESG, nawet jeśli firma nie ma takiego obowiązku. Przedsiębiorcy, którzy to zrobią, uzyskają przewagę na rynku, budując pozycję odpowiedzialnego partnera wobec wszystkich interesariuszy – dodaje Joanna Pieśluk.

Ekologia w opakowaniach

Kolejnym wyzwaniem, z którym będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy są wymagania przewidziane projekcie ustawy przygotowywanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP). Ma ona polegać na tym, że przedsiębiorcy wprowadzający opakowania na rynek w większym stopniu niż obecnie będą partycypować w kosztach zagospodarowania odpadów. Projekt przewiduje ustanowienie opłaty opakowaniowej, która będzie ponoszona przez wprowadzających zapakowane produkty.
Zgodnie z projektem pojawi się obowiązek umieszczania na opakowaniach oznakowania wskazującego na sposób selektywnego zbierania odpadów. Opakowania zostaną natomiast podzielone na konsumenckie oraz pozostałe, co pociągnie za sobą inne obowiązki m.in. w zakresie rozliczania recyklingu, uiszczania opłat, sprawozdawczości. Wszystko to ma zapewnić bardziej efektywną gospodarkę odpadami i zwiększyć ilość surowców odzyskiwanych w procesie recyklingu, co jest zgodne z europejską polityką budowy gospodarki w obiegu zamkniętym.Przedsiębiorcy obawiają się jednak, że wprowadzenie nowych regulacji oznaczać będzie dla nich wysokie koszty skomplikowany system może stanowić kolejne poważne utrudnienie w prowadzeniu działalności. 

– Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych np. tego, że już obecnie obowiązujące regulacje obejmują zarówno opakowania detaliczne jak i zbiorcze. Obowiązkowi odpowiedniego rozliczenia podlega zarówno sprowadzanie pustych opakowań i produktów w opakowaniach, jak również – osobno – pakowanie w nie produktów i wprowadzanie na rynek. Słowem, Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta to zagadnienie złożone – zaznacza Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający SDCM. – Podczas jednej z sesji Kongresu SDCM postaramy się odpowiedzieć na pytanie na co należy zwrócić uwagę podczas rozliczania i jakie konsekwencje ze strony organów administracyjnych grożą przedsiębiorcom, który tego obowiązku nie będą wypełniać – dodaje Tomasz Bęben

1.png

XVII Kongres Przemysłu i Rynku Motoryzacyjnego, organizowany przez Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych odbędzie się w dniach 12-13 października 2022 roku w warszawskim hotelu Sound Garden.  
Więcej informacji na oraz formularz rejestracji na wydarzenie znajduje się pod adresem: https://kongres.sdcm.pl/

O badaniach technicznych w Senacie

Od dwóch dekad opłata za obowiązkowe badanie techniczne samochodu osobowego nie drgnęła i wynosi 98 złotych. Jest to jedna z opłat, które najwytrwalej bronią się