Motoinnowacje z Polski z szansą na prestiżową nagrodę

Już tylko do 5 maja można złożyć wniosek i wziąć udział w kolejnej – ósmej już edycji konkursu CLEPA Innovation Awards organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) we współpracy z Deloitte. W konkursie mogą wziąć także producenci części motoryzacyjnych z Polski, którzy budują siłę naszej motoryzacji. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się jesienią.

Innowacyjna gałąź przemysłu

Branża motoryzacyjna, jeden z filarów europejskiej gospodarki, jest jednocześnie jednym z liderów w zakresie prac badawczo-rozwojowych oraz wdrażania innowacji. Sektor motoryzacyjny w Europie odpowiadający za 30% wydatków pod względem finansowania B+R, znajduje się na pierwszym miejscu, wyprzedzając takie sektory jak na przykład farmacja czy IT. CLEPA szacuje, że około połowę z tych nakładów ponoszą producenci części motoryzacyjnych, a ich udział jest coraz większy.

– Producenci części motoryzacyjnych z liczbą około dziewięciu tysięcy, są liderem w Europie pod względem nowych patentów składanych każdego roku. To oni, inwestując każdego roku ponad 30 miliardów euro w badania i rozwój, odgrywają kluczową rolę w unowocześnianiu i dostosowywaniu przemysłu motoryzacyjnego do nowych globalnych wymagań regulacyjnych i wyzwań społecznych. Coraz ważniejsze jest opracowywanie nowych technologii i systemów zapewniających wyższą wydajność w zakresie bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju, łączności i komfortu – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Inicjatywa CLEPA stała się głównym tego typu konkursem w branży motoryzacyjnej i jest wyrazem uznania dla zaangażowania w czynienie przyszłej mobilności bezpieczniejszą, inteligentniejszą i bardziej zrównoważoną. Nagrody przyznawane są w dziedzinach: Green and Mobility. W każdej z tych kategorii przyznawane są też odrębne nagrody dla MŚP. Ze względu na różnorodność sektora konkurs ten jest teraz otwarty dla wszystkich firm – w tym MŚP i start-upów, ośrodków badawczych, instytucji edukacyjnych oraz innych interesariuszy uczestniczących w rozwoju technologii mobilności. Wnioski zostaną rozpatrzone przez jury złożone z międzynarodowych ekspertów oceniających m.in. znaczenie dla rynku, wpływ i jakość zgłoszonych innowacji.  Zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii rozdania nagród CLEPA Innovation Awards 18 października. Tak to wyglądało rok temu.

Szansa dla firm z Polski

Wskazany powyżej konkurs jest oczywiście otwarty także dla firm z Polski. Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) zachęca do udziału w nim firmy działające w naszym kraju, które chciałyby szerzej zaprezentować swoje innowacyjne produkty czy technologie Bo co do tego, że polskie firmy również są innowacyjne nie ma wątpliwości, choć należy przyznać, że zwłaszcza obecnie, mają one mniejsze budżety na badania, rozwój i innowacje niż firmy z Zachodniej Europy. Eksperci podkreślają, że nie tylko pieniądze stoją za sukcesami zagranicznych firm. Identyfikowalnym problemem jest też między innymi niskie zainteresowanie prowadzeniem i finansowaniem prac badawczo-rozwojowych nakierowanych na innowacje ze strony polskich firm.

 – Warto jednak podkreślić, że dostępne są różne źródła wsparcia działalności innowacyjnej, w tym w formie ulg i dotacji, konkursów i tym podobnych. Coraz większe wsparcie ze strony Unii Europejskiej, która widzi w innowacyjnych technologiach szansę na wzmocnienie konkurencyjności Europy także powinno przynieść rezultaty – dodaje Tomasz Bęben.

Stawki za badania techniczne pozostają bez zmian

Obecna stawka za badania techniczne pojazdów obowiązuje od 2004 roku. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej podejmowali w tym czasie wiele działań, które miały na celu pokazanie problemów

Kluczowi przedstawiciele europejskiej motoryzacji w Warszawie

CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) reprezentuje interesy środowiska producentów części motoryzacyjnych, zrzeszając także organizacje krajowe jak polskie SDCM (Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych).