Green Deal + Industry Deal = Szansa na sukces dla gospodarki EU

Przedstawiciele sektora motoryzacyjnego zaapelowali do przywódców UE: Europa potrzebuje solidnego porozumienia branżowego, aby urzeczywistnić Zielony Ład.

10 kwietnia 2024 r. 13 przedstawicieli wysokiego szczebla wiodących europejskich producentów pojazdów i części motoryzacyjnych spotkało się z Wopke Hoekstrą – komisarzem UE ds. działań w dziedzinie klimatu, by przy „okrągłym stole motoryzacyjnym” omówić zieloną transformację sektora. Poprzedziło je spotkanie z Charlesem Michelem, przewodniczącym Rady Europejskiej, przed kolejnym szczytem UE w sprawie konkurencyjności.

Przemysł motoryzacyjny w przełomowym momencie

Przemysł motoryzacyjny, jeden z najważniejszych sektorów gospodarki UE, znajduje się w krytycznym punkcie będąc w trakcie największej transformacji w ostatnim stuleciu. Nabiera ona tempa, by umożliwić osiągnięcie najbardziej ambitnych na świecie celów redukcji emisji CO2 dla pojazdów. Producenci samochodów i części z branży motoryzacyjnej chcą utrzymać produkcję w Europie, zachowując miejsca pracy i inwestycje w regionie. Stoją oni jednak obecnie w obliczu „idealnej burzy” – zaciekłej globalnej konkurencji o krytyczne zasoby, finansowanie, inwestycje i klientów, potęgowanej przez rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, radykalnie zmieniający się krajobraz geopolityczny i wciąż niedojrzały rynek pojazdów elektrycznych. Biorąc pod uwagę te poważne wyzwania, Europa musi wzmocnić swoją konkurencyjność i zbudować silniejsze uzasadnienie biznesowe dla ekologicznej i cyfrowej transformacji przemysłu motoryzacyjnego.

Komisarz Hoekstra zobowiązał się do zorganizowania tego okrągłego stołu podczas przesłuchania potwierdzającego w Parlamencie Europejskim, gdy pod koniec ubiegłego roku ubiegał się o stanowisko komisarza s.. klimatu. Jego celem było zidentyfikowanie praktycznych barier we wdrażaniu Zielonego Ładu i możliwych sposobów ich rozwiązania.

Wspólny apel branży motoryzacyjnej

– Producenci samochodów w UE są mocno zaangażowani w dekarbonizację, inwestując ponad 250 miliardów euro w elektryfikację, ale nie możemy dokonać tej transformacji sami. Europa musi stworzyć warunki dla konkurencyjności i popytu rynkowego na pojazdy elektryczne. Obejmują one infrastrukturę ładowania i uzupełniania wodoru, wystarczającą podaż kluczowych surowców, lepszy dostęp do finansowania i zachęty rynkowe. Innymi słowy, holistyczna strategia przemysłowa będzie kluczem do osiągnięcia ekologicznych ambicji Europy – wskazał we wspólnym komunikacie prasowym po spotkaniu Luca de Meo, dyrektor generalny Grupy Renault i przewodniczący ACEA.

Z kolei Matthias Zink, CEO Automotive Technologies w SCHAEFFLER i prezes CLEPA podkreślił, że europejscy dostawcy motoryzacyjni napędzają innowacje i zrównoważony rozwój dzięki 30 miliardom euro rocznych inwestycji w badania i rozwój oraz 1,7 miliona bezpośrednich miejsc pracy.

– Producenci części motoryzacyjnych są kluczowymi graczami umożliwiającymi transformację, wprowadzając na rynek inteligentne i zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności. Jednak w kontekście trudnego otoczenia gospodarczego, spadku popularności pojazdów elektrycznych i malejących zysków w łańcuchu dostaw, finansowanie transformacji staje się kluczowe. Decydujące znaczenie ma zatem zapewnienie warunków ramowych, aby zmniejszyć ryzyko inwestycji w innowacyjne technologie oraz transformację obiektów i naszej siły roboczej. Ramy regulacyjne muszą pozostać ambitne, ale elastyczne, tak by utrzymać konkurencyjność Europy. Pomoże nam to osiągnąć nasze cele szybciej i wydajniej, jednocześnie zaspokajając potrzeby konsumentów – dodaje Matthias Zink.

Europa potrzebuje Industry Dealu

Podczas Europejskiego Szczytu Przemysłowego w Antwerpii podpisano deklarację w sprawie Europejskiego Ładu Przemysłowego. Obecnie pod deklaracją podpisało się ponad tysiąc organizacji z wielu sektorów gospodarczych. Wśród nich znalazła się również polska organizacja – Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM). Deklaracja Antwerpska wzywa rządy państw członkowskich, następną Komisję Europejską i Parlament Europejski do podjęcia szeregu kroków w celu zwiększenia konkurencyjności, innowacji, inwestycji i wzmocnienia strategicznej autonomii Europy. W Deklaracji Antwerpskiej zawarto dziesięć inicjatyw, które mają na celu przeciwdziałanie wyzwaniom ekonomicznym Unii Europejskiej. Dokument ten stawia Europejski Ład Przemysłowy w sercu nowej strategii Europy na lata 2024-2029, z zamiarem ujednolicenia oraz uproszczenia przepisów regulacyjnych.

– Europejski Ład Przemysłowy nie stoi w kontrze do Zielonego Ładu, ale ma za zadanie sprawić, by ten ostatni mógł być możliwy do zrealizowania nie tylko z jak najmniejszym obciążeniem dla gospodarki Starego Kontynentu, ale wręcz byśmy na nim skorzystali i to nie tylko pod względem klimatycznym, ale i ekonomicznym. Takie przecież były założenia. Europejskie ambicje nie muszą i nie powinny oznaczać utraty pozycji jaką wypracowaliśmy w świecie. Powinniśmy dążyć do tego by to ogromne wyzwanie jakie przed nami stoi przekuć na kolejną wykorzystaną szansę. O ponowną kalibrację europejskiej polityki przemysłowej i polityki konkurencyjności apeluje nie tylko branża motoryzacyjna, ale również inni wielcy gracze europejskiej gospodarki, co doskonale widać na liście sygnatariuszy deklaracji. To dobrze, że w debacie publicznej częściej niż dotychczas dyskutuje się o wzmocnieniu europejskiego przemysłu, jego konkurencyjności i innowacyjności – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), jednego z sygnatariuszy Deklaracji Antwerpskiej.


Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM) to ponad 250 największych marek przemysłu i rynku części motoryzacyjnych, reprezentujących interesy przemysłu, handlu i usług o wartości blisko 140 mld złotych rocznie tworzących ponad 330 000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych).

Paweł Misierewicz

Public Affairs & Communications

pawel.misierewicz@sdcm.pl

734 478 074

O badaniach technicznych w Senacie

Od dwóch dekad opłata za obowiązkowe badanie techniczne samochodu osobowego nie drgnęła i wynosi 98 złotych. Jest to jedna z opłat, które najwytrwalej bronią się