Floty szansą na rozwój Aftermarketu

W ostatnim czasie opublikowano raport opracowany przez europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA) oraz Boston Consulting Group. Miał on na celu zbadanie znaczenia flot na niezależnym rynku motoryzacyjnym w okresie do 2030 r. Opracowanie identyfikuje główne czynniki wpływające na flotę, dostarczając prognozy wielkości rynku flotowego w ramach całego europejskiego aftermarketu. Raport zawiera również strategiczne rekomendacje dla graczy rynkowych.

O flotach liczb kilka

Wyniki wspomnianego raportu pokazują, że pojazdy flotowe zdobywają znaczną i ciągle rosnącą część europejskiego niezależnego rynku. Tylko pięć krajów (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Polska) będzie dysponować w 2030 r. rynkiem części zamiennych dla flot o wartości 45 miliardów euro (~37% całego rynku części zamiennych). Jednocześnie oczekuje się, że do 2030 r. floty będą miały znacznie wyższy wskaźnik elektryfikacji (48%), a średni wiek pojazdów wyniesie ~2,9 roku.

– Flotowe pojazdy stają się coraz bardziej istotne dla europejskiego rynku części zamiennych, ale to kompetencje w zakresie pojazdów elektrycznych, zwłaszcza samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych, będą kluczowe w uzyskaniu dostępu do ich serwisowania i napraw – mówi Frank Schlehuber, współautor, Senior Consultant for Market Affairs w CLEPA.

Raport zawiera strategiczne zalecenia, które mają pomóc podmiotom działającym na rynku części zamiennych w przygotowaniu się do rozwoju, z naciskiem na znaczenie wprowadzania rozwiązań dostosowanych do obsługi pojazdów elektrycznych. Autorzy opracowania wychodzą z logicznego założenia, że rosnący udział pojazdów elektrycznych (BEV) i znacznie młodsza flota będą wyzwaniem dla graczy z rynku wtórnego w obszarze rozwoju na rynku flotowym.

BCG i CLEPA zidentyfikowali kilka obszarów, które są kluczowe dla zapewnienia udziału firmy z rynku wtórnego przy obsłudze flot. Jednym z nich ma być zapewnienie umów serwisowych firmom z IAM. Tego typu umowy, umożliwiające także wybór warsztatu, zapewniłyby ochronę interesów firm z całego łańcucha wartości. Analiza pokazuje, że producenci pojazdów mają tutaj szczególnie silną pozycję ze względu na możliwość połączenia sprzedaży z kontraktami serwisowymi i uprzywilejowaną pozycję w zakresie dostępu do danych. Jednak firmy IAM nie są tutaj na straconej pozycji – przykładowo sieci warsztatowe oferują szeroki zakres usług, a do tego posiadają gęstą sieć warsztatów w porównaniu do ASO, a także mają możliwość wykonywania szybkiego wachlarzu napraw. Dystrybutorzy mogą czerpać korzyści zarówno ze swojej oferty usług dla warsztatów zrzeszonych w sieciach i kluczowych klientów, jak i zdolności do optymalizacji kosztów części dzięki ofertom pakietowym różnych marek.

Kolejnym warunkiem by firmy z rynku wtórnego mogły skorzystać na obsłudze pojazdów flotowych to zdolność diagnozy i oceny kosztów naprawy. Tego rodzaju informacje pozwolą właścicielom flot podejmować decyzje o naprawie lub kasacji pojazdu. Mogą one ich również skłonić do dokonania naprawy w ramach własnych zasobów lub też skorzystania z usług podmiotów trzecich. Tutaj także producenci pojazdów są w uprzywilejowanej pozycji z uwagi na wspomniany już wcześniej dostęp do danych.

Gracze z rynku wtórnego muszą przygotować się na rosnący biznes flotowy

Według raportu BCG i CLEPA rynek flotowy będzie intensywnie rósł do końca dekady. Wzrost ten spotęgują trendy rynkowe, zrównoważony rozwój, koncept dostępu do danych oraz transformacja mobilności.

Autorzy podają kilka działań jakie firmy z rynku wtórnego powinny podjąć by stać się liczącymi graczami w tym biznesie. Jednym z zaleceń jest oferowanie portfolio produktów dla pojazdów elektrycznych. Z racji tego, że floty mają szczególnie wysoki udział EV, gracze z IAM muszą być na to gotowi i poszerzać swoją ofertę o części i usługi dedykowane pojazdom elektrycznym.

Ze względu na niską marżowość flot autorzy sugerują także wprowadzanie portfolio produktów zorientowanych na koszty, w tym całych atrakcyjnych cenowo pakietów. Kolejnym pożądanym działaniem jest opracowywanie rozwiązań cyfrowych i przygotowanie do obsługi pojazdów połączonych. Sugeruje się także współpracę z innymi graczami z rynku wtórnego celem wzmocnienia i rozwoju wspomnianych wyżej rozwiązań.

– Raport pokazuje wyraźnie, że nawet rosnąca flota pojazdów elektrycznych i młodszy park samochodowy nie wykluczają dalszego rozwoju i wzrostów firm z niezależnego rynku motoryzacyjnego. Będzie to możliwe przy wykorzystaniu ich mocnych stron i zapewnieniu ram prawnych gwarantujących niezakłóconą konkurencję na rynku. Te ważne dane bowiem pokazują, że gracze z niezależnego rynku mogą z sukcesem odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Pełny raport można znaleźć tutaj:
https://clepa.eu/mediaroom/fleet-vehicles-capture-larger-share-of-the-eu-aftermarket/

Stawki za badania techniczne pozostają bez zmian

Obecna stawka za badania techniczne pojazdów obowiązuje od 2004 roku. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej podejmowali w tym czasie wiele działań, które miały na celu pokazanie problemów

Kluczowi przedstawiciele europejskiej motoryzacji w Warszawie

CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) reprezentuje interesy środowiska producentów części motoryzacyjnych, zrzeszając także organizacje krajowe jak polskie SDCM (Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych).