Euro 7 kluczowe warunki wykonalności nowej normy

Euro 7 stanowi krok w kierunku wyższych ambicji co do zmniejszania emisji z pojazdów. Nie ma co do tego wątpliwości. Norma Euro 7 ma zachęcać do dalszych innowacji i poprawy jakości powietrza, z korzyścią dla środowiska i konsumentów.

Norma ta elektryzuje bardzo mocno środowisko motoryzacyjne, ale i kraje członkowskie Unii Europejskiej. Pojawiają się nawet głosy by całkowicie zrezygnować z prac nad tą normą, natomiast trudno sobie wyobrazić by Komisja Europejska przystała na ten postulat.

CLEPA, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych,  uznaje, że propozycja Komisji Europejskiej może stanowić znaczący krok w kierunku wyższych ambicji, oferując potencjał dalszego zmniejszania wpływu nowych pojazdów na jakość powietrza. Nie należy jednocześnie zapominać, że będzie to możliwe jedynie w przypadku odpowiedniego dopracowania przepisów.

– Europejski przemysł motoryzacyjny popiera Euro 7 jako ważne narzędzie do spełnienia przyszłych norm jakości powietrza w Europie, a jednocześnie zapewnienia wysokiej jakości standardów technologicznych w UE. Euro 7 będzie wykonalne i przystępne cenowo, jeśli zostaną spełnione pewne warunki – wyjaśnia sekretarz generalny CLEPA Benjamin Krieger.

Aby zapewnić skuteczne wdrożenie nowych przepisów, należy uwzględnić konkretne kwestie dotyczące harmonogramu oraz wykonalności technicznej i ekonomicznej. Kluczowymi czynnikami wpływającymi na ogólną ambicję nowego rozporządzenia są konkretne parametry techniczne badań pojazdów, które muszą zagwarantować przeprowadzanie testów w warunkach realistycznych, wykluczając tzw. biased driving (czyli jasno definiować tendencyjność badań zarówno przy zimnym rozruchu, jak i podczas całego badania). Nowe stanowisko CLEPA ws. Euro 7 kompleksowo ocenia proponowane rozporządzenie i wysuwa zalecenia mające na celu ułatwienie rozwoju zrównoważonej mobilności w Europie.

Szybkie przyjęcie nowych przepisów, w tym aktów wykonawczych i delegowanych, w obecnym okresie legislacyjnym ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wdrożenia regulacji.

– Większość dyskusji jest już w toku, ale terminowe przyjęcie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przewidywalności dla branży i umożliwienia wczesnego wprowadzenia nowych wymogów, co może nastąpić około połowy 2026 r. dla samochodów osobowych. Jeśli harmonogram narzucony przemysłowi  motoryzacyjnemu będzie zbyt napięty i będzie kolidował z jego możliwościami do dostosowania się do nowych wymogów wtedy oczekiwania Brukseli nie będą możliwe do spełnienia w zakładanym czasie. Co więcej mogą mieć poważny wpływ nie tylko na europejski przemysł motoryzacyjny, ale i całą europejską gospodarkę. Liczymy więc na konstruktywny dialog europejskiego legislatora z przemysłem – mówi Tomasz Bęben, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych, członek zarządu CLEPA.

Jak wskazuje SDCM norma Euro 7, jak każda rewolucyjna zmiana legislacyjna z pewnością wpłynie na branżę motoryzacyjną w całej UE i nie mówimy tu tylko o producentach pojazdów i dostarczających do nich swoje produkty producentów części na pierwszy montaż, ale także na rynek wtórny i firmy znajdujące się w orbicie motoryzacji. Co więcej przyjęcie przepisów w niewłaściwej formie może nie przynieść spodziewanych efektów, a dodatkowo doprowadzić do znacznej podwyżki cen nowych pojazdów.

FIGIEFA: nowe władze na trudne czasy

Przed europejskim motoryzacyjnym rynkiem wtórnym stoi obecnie wiele wyzwań związanych z bliźniaczą transformacją – zieloną i cyfrową. Czy rynek da radę dopasować się do nowej