Aktualności

Sprawdź co działo się ostatnio w naszej branży

Bez kategorii

Dekarbonizacja transportu ciężkiego: niewiele opcji na stole

Decydenci w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego głosowali pod koniec października nad zmienionym rozporządzeniem w sprawie norm emisji